PROFIL SPOLEČNOSTI - INFORMACE O FIRMĚ:

Firma REGOTHERM působí na našem trhu od roku 1993. Do roku 2000 jako sdružení fyzických osob a od roku 2000 transformací jako společnost s ručením omezeným.

Hlavní oblast působení je v průmyslové energetice. Jedná se o stavby a rekonstrukce kotelen, výměníkových a předávacích stanic, meziobjektové tepelné sítě, tepelná čerpadla, solární termickou techniku, fotovoltaické elektrárny, kogeneraci, měřící a regulační techniku, elektroinstalaci, měření a monitoring energií (pára, voda, vzduch, plyn, elektrická energie, atd.), montáž vyhrazených plynových spotřebičů (bez omezení výkonu), dodávka a montáž provozních měření energií (pára, voda, vzduch, plyn, elektrická energie) včetně zabezpečení záručních a pozáručních servisních prací spojených s realizací zakázek.